Doorgaan naar inhoud
Gratis verzending op alle artikelen
Gratis verzending op alle artikelen

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Aankopen

Om te winkelen en een aankoop te doen, moet u beschikken over een moderne browser en moeten cookies en JavaScript zijn ingeschakeld.

Door op de knop ’Nu betalen’ te klikken, kunt u de artikelen in het winkelwagentje kopen. Wanneer u uw eReader(s) en/of accessoires koopt, wordt het totale bedrag van uw bestelling (plus alle toepasselijke belastingen en verzend- en behandelingskosten) in rekening gebracht op de verstrekte creditcard. Door de transactie af te sluiten, accepteert u en stemt u in met elektronische facturering.

Kobo accepteert betaling met Visa, MasterCard en PayPal. Kobo behoudt zich het recht voor om alle belastingvrijstellingscertificaten af te wijzen.

Bestelstatus

Kobo zal uw aankoop bevestigen door u een e-mail te sturen met een bestellingsbevestiging met de details van uw bestelling, het identificatienummer van uw bestelling en de bevestiging dat de betaling aan Kobo is gedaan en dienovereenkomstig op uw creditcard in rekening is gebracht. Zodra uw bestelling het magazijn van Kobo verlaat, stuurt Kobo u een tweede e-mail met details over hoe u de levering van uw bestelling kunt volgen. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot uw aankoop of de levering kunt u de sectie Veelgestelde vragen raadplegen of contact opnemen met de Klantenservice van Kobo (https://help.kobo.com).

Levering

Kobo verzendt niet naar postbussen en heeft een huisadres nodig voor levering.

Uw bestelling wordt doorgaans binnen 7 tot 10 werkdagen na de aankoopdatum bij u geleverd, met uitzondering van vooruitbestellingen. Alle leveringen zullen worden gedaan door standaard overlandvervoer.

Na twee mislukte leveringspogingen veroorzaakt door aan u toe te rekenen omstandigheden, heeft Kobo het recht de bestelling in te trekken. In dat geval wordt de bestelling teruggestuurd naar Kobo en worden alle verzendkosten in rekening gebracht.

Annuleringen

U heeft 14 kalenderdagen om uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. De annuleringstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde die niet de vervoerder is en door u is aangewezen, fysiek de goederen in bezit nam. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring zoals een brief die u per post, fax of e-mail verzendt en om de geleverde artikelen naar ons terug te zenden (zie sectie Terugzendingen voor meer informatie). U kunt gebruikmaken van het modelformulier voor annulering (dat hetzelfde formaat heeft als het wettelijke modelformulier bedoeld in artikel 30, lid 1 van de Consumer Rights Act), dat te vinden is in de bijlage (https://be.kobobooks.com/pages/appendix) bij deze Verkoopvoorwaarden, maar dat is niet verplicht. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, moet u uw mededeling betreffende de annulering naar ons sturen voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Als u uw bestelling binnen de annuleringstermijn annuleert, zal Kobo de aankoopprijs zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij hebben bevestigd dat de artikelen naar ons zijn teruggestuurd, terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode als u voor de eerste transactie hebt gebruikt.

Neem contact op met Kobo's klantenservice als u vragen hebt over annuleringen (https://help.kobo.com).

Retourzendingen

Wanneer u een annulering uitvoert, wordt u verzocht de klantenservice (https://help.kobo.com) op de hoogte te stellen van uw voornemen om de artikelen terug te sturen voordat u de artikelen naar ons terugstuurt. Zodra u de klantenservice op de hoogte heeft gebracht van uw wens om uw bestelling te annuleren, moet u de artikelen binnen 14 kalenderdagen na uw kennisgeving van annulering in originele staat terugzenden en een volgnummer aan ons verstrekken. Dit stelt ons in staat om de artikelen snel en efficiënt te volgen.

(Een) defecte eReader(s) terugzenden na levering:

U heeft het recht de geleverde eReader(s) terug te zenden wanneer deze defect is (zijn) of anderszins niet overeenkomstig uw bestelling is wanneer u deze binnen de garantieperiode heeft ontvangen. In het geval dat uw claim gerechtvaardigd is, betalen wij de verzendingskosten en de retourkosten.

Neem contact op met Kobo's klantenservice voor vragen over retourzendingen (https://help.kobo.com).

Gegevensbescherming

Alle door u verstrekte informatie wordt verwerkt in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Informatie over de aard, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid op (https://www.kobo.com/privacypolicy).

Informatie op de website

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist is. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of onjuistheden en zijn niet gebonden door de informatie op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.

Garantie en hulp

Als u problemen ondervindt met uw eReader(s), neem dan contact op met de klantenservice van Kobo om het probleem op te lossen (https://help.kobo.com). Als het probleem niet kan worden opgelost binnen de garantieperiode, kunt u uw defecte eReader ruilen in overeenstemming met de garantie van Kobo. Kobo heeft een kopie van uw ontvangstbewijs nodig als u een garantieclaim voor uw eReader indient. Informatie over garanties is te vinden op http://www.kobo.com/userguides

Nederlands